Slopetaulukot

Slope miehetSlope naisetSlope 42


Loimijoki Golfin course rating ja slope rating sekä väylien HCP-indeksi

Viimekaudella golfkentän arvioitsijat eli ”reittaajat” kävivät Loimijoella tekemässä uudelleenreittuksen. Viimekerrasta olikin jo vierähtänyt useampi vuosi. Menemättä sen tarkemmin itse kenttätyöhön, saatiin kentällemme uudet ”tunnusluvut”. Mennäänpä hieman syvällisemmin näiden termien taakse

· Course rating kuvastaa kentän vaikeutta

· Slope rating kuvastaa kentän suhteellista vaikeutta eri tasoisille pelaajille.

Course rating ja slope rating -arvot vaihtelevat aina sen mukaan, miltä tiiauspaikalta kierros pelataan. Ne on lisäksi määritelty erikseen miehille ja naisille.

Course rating (CR)

Course rating on arvio siitä, mihin tulokseen scratch- eli nollatasoituksen pelaaja normaaliolosuhteissa hyvän kierroksensa keskimäärin pelaa. Se on käsitteenä sikäli helpompi ymmärtää, että arvo ilmaistaan lyönteinä. Helpolla par 72-kentällä course rating -arvo voi olla selvästi alle parin, esimerkiksi 69,0. Vaikealla kentällä (par 72) se on puolestaan yli parin, vaikkapa 74,7. Loimijoella miesten keltaiselta tiiltä uusi CR-arvo on 71,9 (vanha 71,3). Kenttämme siis arvioitiin hieman aikaisempaa vaikeammaksi.

Kentän vaikeuden lisäksi on otettava huomioon kentän suhteellinen vaikeus eri tasoisille pelaajille. Kahden pelaajan, joista toinen pelaa tasoituksella 0 ja toinen tasoituksella 18, tasoitusten todellinen ero on vain harvalla kentällä tasan 18 lyöntiä. Normaalilla täysimittaisella golfkentällä pelaajien välinen ero tavallisesti kasvaa, eli heikompi pelaaja saa enemmän tasoituslyöntejä kuin mitä tasoitusten lukuarvojen erotus on. Mutta kuinka paljon, sen määrittelee slope rating.

Slope rating

Slope rating -arvo tarkoittaa kentän suhteellista vaikeutta bogey-pelaajalle (slope-arvioinnin kriteereiden mukaan miehissä noin 16–20 tasoituksella pelaavat ja naisissa hieman yli 20:n tasoituksella pelaavat).

Vertailulukuna suhteellisen vaikeuden määrittelyssä käytetään lukua 113. Jos kenttä on suhteellisesti tasan yhtä vaikea scratch-pelaajalle ja bogey-pelaajalle, kentän slope-arvo on 113. Jos taas kenttä on suuremmalla tasoituksella pelaavalle suhteellisesti vaikeampi, kentän slope-arvo on yli 113, jos taas helpompi, arvo on alle 113.

Kun kentän slope rating -arvo jaetaan 113:lla, saadaan käytännössä tulokseksi kerroin, jolla pelaajan tasoitus suhteutetaan scratch-pelaajaan.

Esimerkiksi Loimijoella uusi slope-arvo (miehet keltainen tee) on 134 (ennen uudelleen reittausta 131), kertoimeksi muodostuu 134/113, eli 1,19. Koska kyse on kertolaskusta, pelaaja saa sitä enemmän tasoituslyöntejä, mitä suurempi on hänen tasoituksensa. Esimerkiksi tasoituksella 1,0 pelaava hyötyy vain 0,19 lyöntiä (1,0*1,19=1,19), kun taas tasoituksella 18 pelaavan suhteellinen lisäetu on jo 2,14 lyöntiä (18,0*1,19=21,4). Näitähän ei tietenkään itse tarvitse laskea, kaikilta kentiltä, ainakin Suomessa löytyy slope-taulukko, josta pelitasoituksen voi tarkistaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. tasoituksella 18 pelaavalle miehelle pelitasoitusta 21 (keltainen tii), kun se aiemmin oli 20. Vastaavasti punaisilta tasoituksella 18 pelaava nainen saa pelitasoitukseksi 22 (ennen 21). Uusi slopetaulukko on lähiaikoina nähtävillä seuran kotisivuilla.

Väylien HCP-indeksi

Talven aikana tarkistettiin myös väylien vaikeusjärjestystä. kentän vaikein väylä on HCP-arvoltaan 1, toiseksi vaikein 2 jne. Kentän helpoin väylä on siis arvoltaan 18. Pohjana tässä käytettiin vuosina 2016–2020 jätettyjä kilpailukortteja (n. 10500kpl). Väylien uudet HCP-indeksit tulevat käyttöön heti kauden alusta (uusissa tuloskorteissa), ja ovat jo nähtävissä ainakin Gamebookin tuloskortissa.

Näin on kenttä päivitetty uuteen kauteen, maltetaan vielä hetki, kyllä se kevät sieltä tulee.

terveisin, El Capitan

Avaa chat
Hei 👋
Voimmeko auttaa sinua? (tämä chat on käytössä klubitalon aukioloaikana)