Naisseniorit
Kairus Leena
Laakso Helena
Pekkala Anneli
Stenberg Maija

Miesseniorit
Laakso Arto
Mäntylä Olli
Pekkala Erkki, kapteeni
Rosenberg Mikko
Ruotsi Hannu
Seppänen Onni

Veteraanit
Sillanpää Pasi
Simula Pekka

Golfterveisin Egi