Sup-lautojen ja kanoottien vuokrausehdot

 

 1. Soveltamisala ja sopijapuolet

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan SUP-lautojen ja kanoottien eli kaluston vuokranantajan ja sen kalustoa vuokraavan henkilön, yhtiön, tai yhteisön välillä.

 1. Sopimuksen kohde

Vuokralleottaja vuokraa vuokranantajalta kalustoa, josta sovitaan sopijapuolten kesken tapauskohtaisesti erikseen ja joka esitetään kirjallisena jokaisen vuokraustapahtuman osalta erikseen. Vuokralleottaja sitoutuu vuokraamaan kalustoa näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

Vuokranantaja luovuttaa vuokratun kaluston vuokralleottajalle asianmukaisessa toimintakunnossa huollettuna ja perustarkastettuna.

 1. Vuokra-aika

Vuokralleottaja sitoutuu vuokraamaan sovitun kaluston ajalle, joka sovitaan tapauskohtaisesti aina erikseen. Vuokra-aika alkaa kaluston luovutushetkellä ja päättyy, kunnes se on palautettu vuokranantajalle.

 1. Vuokra- ja muut korvaukset

Mikäli muuta ei sovita, vuokravälineiden vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan vuokrahinnaston mukaisesti.

 1. Vuokrausmaksun suorittaminen

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokra-ajalta.

 1. Vastaanottotarkastus

Vuokralleottajan tulee tarkastaa vuokravälineet välittömästi niiden noutamisen yhteydessä. Mikäli kalustossa ilmenee noudon yhteydessä vika tai puute, kirjataan se ylös. Vuokralleottaja hyväksyy kaluston vuokrattavaksi siinä kunnossa, kun se vastaanottotarkastuksen jälkeen on.

Vuokralleottaja on vastuussa vuokra-aikana vuokravälineille aiheutuneista vahingoista. Vuokralleottajan tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle vuokravälineille aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä. Lisäksi vuokralleottaja maksaa vuokraa vahingoittuneesta tai menetyksen kohdanneesta vuokravälineestä vuokrasopimuksen mukaisesti vuokra-ajan loppuun saakka. Mikäli kalustoon tulee tekninen tai muu vika, voi vuokralleottaja palauttaa kaluston välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy palautushetkellä.

 1. Kaluston käyttö ja hoito

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään, säilyttämään ja hoitamaan kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi. Kalustoa ei saa käyttää lainvastaiseen toimintaan ja kaluston käyttö tapahtuu aina vuokralleottajan omalla vastuulla. Kalustoa saa käyttää ainoastaan vesiurheiluun soveltuvissa olosuhteissa, riittävän syvissä vesissä, joissa ei ole esim. kivikkoa, joka rikkoisi kalustoa.

 1. Vakuutukset

Vuokralleottajan omavastuu jokaista vahinkotapahtumaa kohden on sata (100) euroa. Omavastuu ei kuitenkaan korvaa vuokralleottajan, tai hänen seurueensa kalustolle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokralleottaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.

 1. Vahingot, viat ja vastuu

Vuokrattua kalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Vuokralleottaja on velvollinen sovittuna vuokra-aikana ja sen päätyttyä ilmoittamaan kaikki kalustossa ilmenneet viat ja aiheutuneet vahingot. Vuokralleottaja vastaa kaikista kalustolle aiheuttamistaan vahingoista ja mahdollisesta kaluston käyttökelvottomuudesta vuokranantajalle aiheutuvista vahingoista. Vuokralleottaja vastaa myös vahingoista, jotka vuokranantaja havaitsee kalustoa palautettaessa tai myöhemmässä tarkastuksessa. Vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan kaluston korjauskulut korjattavissa olevilta osin tai uuden vastaavan kaluston tai laitteen hankkimisesta aiheutuvat kulut, mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa vuokranantajalle.

Normaalia kulumista ei pidetä vahinkona.

 1. Vuokrauksen muuttuminen tai peruuntuminen

Mikäli vuokralleottaja haluaa muuttaa sovittua vuokra-aikaa tai tehdä muutoksia vuokratun kaluston osalta, Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta sitoutua uuteen vuokra-aikaan tai tarjota lisäkalustoa. Vuokranantaja pyrkii parhaan kykynsä mukaan sopeutumaan muutoksiin.

Mikäli vuokralleottaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan jälkeen, vuokralleottaja on velvollinen maksamaan kaluston osalta lisätunnit tai lisävuorokauden/-t 50 % hinnankorotuksella.

 1. Ilmoitusvelvollisuus

Vuokralleottajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneistä virheistä tai kalustoon kohdistuneesta vahingosta, tai varkaudesta. Varkaustapauksesta on myös tehtävä välittömästi ilmoitus poliisille.

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö edellämainitut ilmoitusvelvollisuudet, on hän korvausvelvollinen vuokranantajalle syntyneestä vahingosta.

 1. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu kalusto on luovutushetkellä teknisesti siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika, tai muu virhe, on vuokralaisella oikeus vaatia virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Mikäli kaluston kunnossa oleva virhe vaatii, on vuokralleottajalla oikeus vaatia vuokrasopimuksen purkua.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoontumisen, tai vian aiheuttamasta vahingosta vuokralaiselle, vuokralaisen omaisuudelle, liikennevälineille, tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrän. Tämä pätee myös, mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata vuokralleottajalle. Vuokranantaja ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoontumisesta ja vuokra-ajan keskeytymisestä saattaa aiheutua.

Avaa chat
Hei 👋
Voimmeko auttaa sinua? (tämä chat on käytössä klubitalon aukioloaikana)